Tiền Không Mua Được Thời Gian – Bài cuối: Các Bước Hình Thành Kĩ Năng Quản Lí Thời Gian Hiệu Quả

posted in: TƯ VẤN | 0

  Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Nếu ai không biết quý trọng thời gian của chính mình thì người đó xem như vô ích khi sống trên cuộc đời này. Đây … Continued