Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng có sứ mạng phục vụ trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ khiếm thị mồ côi và trẻ khiếm thị đa tật, giúp các em có niềm tin và niềm hy vọng, có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết, để các em hòa nhập vào xã hội dễ dàng hơn, sống hạnh phúc và tự lực bao nhiêu có thể được, và có một tương lai tươi sáng.

Tầm nhìn

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng hướng đến việc phục vụ hòa nhập và hiệu quả hơn. Trung Tâm hy vọng có thể mở rộng việc phục vụ cho nhiều trẻ khiếm thị ở các vùng xa xôi hẻo lánh, để tất cả trẻ khiếm thị đều được chăm sóc, giáo dục, và có việc làm để sống tự lực và đóng góp cho xã hội.

Quay lại trang chủ