Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng

Địa chỉ: 20/4 XVNT, Bình Thạnh, TP.HCM

Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ:

Sr. Anna Lê Thị Vân Nga

Email: srvannga@gmail.com

Điện thoại: +84 908 861 763