KÝ ỨC

Người ta nói tuổi 18 và những năm tháng cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong đời người. Tôi là một người khiếm thị, tôi đi học hòa nhập từ nhỏ, nhưng đối với tôi … Continued