Bốn công việc online dành cho người khiếm thị trong mùa dịch

      Trong bối cảnh bùng phát đại  dịch covid-19 khiến nhiều lao động khiếm thị có nguồn thu nhập bị ngừng trệ. Cho nên,   bài viết lần này sẽ truyền tải đến các bạn khiếm thị những công … Continued