Trình duyệt Chrome đã có tính năng mô tả hình ảnh trên trang web giành cho người khiếm thị

Google vừa cập nhật cho trình duyệt Chrome một tính năng rất nhân văn là nhận dạng và mô tả hình ảnh trên trang web cho người khiếm thị. Công cụ này ứng dụng công nghệ nhận dạng và phân tích hình ảnh tương tự trên Google Lens và Google Photos rồi tạo ra các đoạn miêu tả tiếp cận với trình đọc màn hình và màn hình chữ nổi. Để bắt đầu đoạn mô tả Google dùng cụm từ “có vẻ như …” vừa giúp người khiếm thị nhận biết phần mô tả vừa ngụ ý độ chính xác của mô tả chỉ là tương đối vì công cụ này được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo.
Để kích hoạt tính năng trên người dùng các trình đọc màn hình, màn hình chữ nổi vào phần Setttings > Advance > Accessibility (cài đặt > Nâng Cao > Hỗ Trợ Tiếp Cận) của Chrome rồi bật Get Image Descriptions from Google (Tải mô tả hình ảnh từ Google).
Mời mọi người thử nghiệm và bàn luận.
Theo Cool blind Tech
Khi cần hỗ trợ về công nghệ trợ giúp, hướng nghiệp, giáo dục cho người khiếm thị, các bạn hãy liên hệ với phòng tư vấn và hỗ trợ người khiếm thị
Email/facebook: tuvankhiemthi@gmail.com
SĐt: 0922931655
Fan Page:https://www.facebook.com/PhongTuVanVaHoTroNKT/
Website: https://newhappysun.org/en/home/
Nguyễn Đức Anh Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.