THƠ “25 NĂM HỒNG ÂN”

25 NĂM HỒNG ÂN

Hai lăm năm qua một hành trình
Quý Dì chọn khổ chế hy sinh
Quên mình vì Chúa vì nhân thế
Dẫu ngàn cay đắng luôn thắm tình.
Hai lăm năm qua một hành trình
phong ba bão táp vẫn tươi xinh.
Nụ cười tươi đẹp vang tình Chúa
Khúc nhạc tri ân tấu trọn tình.
Nghĩa tình chung thuỷ hai lăm năm
Dạy trẻ nên người suốt quanh năm
Trẻ mù trẻ điếc trẻ đa tật
Yêu thương chăm sóc thật âm thầm.
Lặng thầm theo Chúa hai lăm năm
Đắng cay sỉ nhục lẫn hiểu lầm
Vâng theo Thánh Ý tin cậy mến
Đẹp bước hành trình Hai Lăm Năm.
                                                                                             Ý thơ: P. Nụ
                                                                                               Lời: Mai Sen
English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.